Om

Öring på Fly sattes upp i drift av mitt själv Jamie Penney 2015.

Jag är ett litet företag som växer när tiden går. Jag har över 10 års erfarenhet och kunskap i flugfiske och fortsätter alltid att lära av högprofilfiskfiskare.

Förutom traditionella flygmönster knyter jag också mina egna anpassade flygmönster och variationer. Alla mina anpassade flygmönster är fullt testade på öring i mitt lokala vatten, genomgår slutliga kontroller eller justering innan de släpps ut till marknaden och tillgänglig för köp.

Om några mönster misslyckas med att lyckas samtidigt som de genomgår testning, genomgår de också några nödvändiga justeringar och omprövas.

För att alla mina anpassade mönster ska anses framgångsrika måste de ha haft framgång på flera hook ups.