Stimulator - svart

  • Sale
  • Regular price $1.80


Stimulatoren kan brukes til å etterligne Caddis, Stoneflies, Hoppers, Beetles og Cicada. Det er ekstremt nyttig som en indikator flyr.