Bead Head Hares Ear Flash Back Nymph

  • Sale
  • Regular price $1.80


Denne fluen kan være dødelig når den fiskes i de rette forholdene. Imitere en mayfly nymf eller steinfly nymf.