Bead Head Black Shrek

  • Sale
  • Regular price $2.20


Disse fluene kan være effektive når de fiskes hvor ulluggere ville bli fisket.